Gemeente Apeldoorn verdeelt subsidie voor komende jaren

de Stentor - Apeldoorn | 31 juli 2021 door Johannes Rutgers

Omwonenden van woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina in Apeldoorn dreigen hun kopje koffie, bingo en andere vertrouwde activiteiten daar kwijt te raken. De gemeente Apeldoorn geeft daar namelijk geen subsidie meer voor.

Sinds september 2010 is het woonzorgcentrum een zogenoemde basisontmoetingsplek. Zo noemt de gemeente locaties zoals buurthuizen waar mensen anderen kunnen ontmoeten en aan activiteiten kunnen meedoen. Die plekken zijn meteen ook een laagdrempelige opstap naar allerlei vormen van hulp. Ze zijn dus van maatschappelijk belang.

Voor dat doel is jaarlijks in totaal 5,1 miljoen euro beschikbaar. Organisaties die menen zo’n ontmoetingsplek te beheren, konden de afgelopen tijd meedingen naar een bedrag uit de subsidiepot voor de komende jaren. Er is voor veel meer geld aan initiatieven aangedragen (7,5 miljoen) dan er beschikbaar is.

Om dat gat te overbruggen is hier en daar wat gekort op bedragen. Twee locaties krijgen helemaal geen subsidie. De ene is Avondzon (in Zuid), dat nu geen basisontmoetingsplek is. Eigenaar KleinGeluk heeft daar dit keer wel een aanvraag voor ingediend, maar volgens de gemeente voldoet Avondzon niet aan een aantal praktische criteria, zoals openingstijden, om voor die titel in aanmerking te komen.

Koningin Wilhelmina in Zevenhuizen heeft al wel deze functie voor de buurt, maar raakt die nu dus kwijt. Volgens de gemeente blijft er dan nog voldoende aanbod op dit vlak over in Noordoost-Apeldoorn.

Gezelligheid

Atlant, de beheerder van het woonzorgcentrum, vindt het stoppen van de subsidie jammer, geeft woordvoerder Anita Tuinstra aan. Tussen de 150 en 200 mensen komen wekelijks meerdere keren langs voor een dagbestedingsactiviteit of gewoon gezelligheid. Onder meer handwerken, biljarten, gymnastiek en tekenen staan op het programma. Er zijn ook Turkse dagbestedingsgroepen.

Atlant gaat bekijken of het haalbaar is toch activiteiten voor de buurt te blijven organiseren. De bewoners van het centrum krijgen uiteraard in elk geval straks ook activiteiten aangeboden, benadrukt Tuinstra. Dat betreft ongeveer de helft van het aantal gebruikers van de basisontmoetingsplek. De maatregel treft dus ‘buitenstaanders’ het meest, hoewel het gevoelsmatig toch ook voor bewoners anders wordt.

Zelfredzaamheid

De beslissing heeft een dilemma opgeleverd voor de gemeente. De overheid zet in op zelfredzaamheid van inwoners. Door vergrijzing zal de behoefte aan dit soort plekken alleen maar toenemen, is de verwachting.

Basisontmoetingsplekken zijn ‘een belangrijk fundament van de sociale infrastructuur’, zegt wethouder Nathan Stukker (CDA). ,,En ik snap heel goed dat zo’n besluit voor mensen het nodige kan betekenen. Maar ik denk oprecht dat er straks een goed sociaal netwerk is. Met ook in Noordoost-Apeldoorn een breed scala aan plekken.”

Zwart gat

De gemeente zal goed kijken wat de gevolgen zijn, belooft Stukker. Mensen voor wie een andere plek geen haalbaar alternatief is, kunnen wellicht een zogenoemde indicatie krijgen waarmee ze als niet-bewoner toch voor dagbesteding bij Koningin Wilhelmina terecht kunnen. Die oplossing kost de gemeente dan alsnog geld, maar in totaal minder dan bij het overeind houden van de algemene ontmoetingsplek, is de verwachting. ,,We zullen mensen niet in een zwart gat laten vallen.”

Er is ook positief nieuws, merkt Stukker op. In Hoenderloo komt een basisontmoetingsgplek, en degene die al feitelijk in Klarenbeek bestaat, krijgt definitief die status.

Tegen de verdeling van de subsidie is nog bezwaar mogelijk.

Zeventien basisontmoetingsplekken krijgen vanaf 2022 drie jaar subsidie, volgens de nieuwe verdeling. Het gaat om de volgende plekken:

Stadsdeel Zuidoost: Matenhof, Berghorst.

Zuidwest: Vogelnest, Graanhof, Ons Honk.

Noordwest en centrum: Groene Hoven, Berkenhoven, Orca, Philadwars en Ontmoet & Co.

Noordoost: Don Bosco, Zilverschoon, Atrium, Talma Borgh.

Dorpen: Hoge Weye, Koningin Wilhelminahof, MFC Klarenbeek, Dorpshuis Hoenderloo.